BET9在线登录 - BET9在线登录

BET9在线登录 - BET9在线登录

菜单
您现在的位置:BET9在线登录>信息公开
专职安全评价师信息公开

一级专职安全评价师基本情况汇总表

 

姓名

职称

职业资格等级

及证书编号

徐光明

教授级高级工程师

0800000000101119

周广宇

高级工程师

0800000000101032

高亚旭

高级工程师

1100000000100159

杨 娟

高级工程师

1700000000100133

杨永霞

高级工程师

1800000000100126

张秀海

高级工程师

1100000000100024

翟学研

高级工程师

S011037000110191000673

张增福

工程师

S011037000110191000684

王培玉

高级工程师

1100000000100207

工程师

S011041000110201000653

于 杨

工程师

S011011000110201000226

 

 

 

二级专职安全评价师基本情况汇总表

 

姓名

职称

职业资格等级

及证书编号

高级工程师

0800000000203392

王玲玲

高级工程师

1800000000200835

王晓凯

工程师

S011037000110192001854

蒋小飞

工程师

S011037000110192001627

孔岩龙

工程师

S011037000110192001990

工程师

S011037000110192001678

工程师

S011037000110192001668

工程师

S011037000110192001788

助理工程师

S011037000110192001796

吴秀梅

助理工程师

S011037000110192001696

胡波萍

工程师

1800000000200855

 

三级专职安全评价师基本情况汇总表

姓名

职称

职业资格等级

及证书编号

陈秀娟

高级工程师

1100000000302201

宋晓虎

工程师

1700000000301132

邵文强

工程师

1700000000301079

扈铁桥

工程师

0800000000302137

张 杰

工程师

0800000000302123

刘 祥

工程师

1700000000301065

赵琳琳

工程师

1800000000300724

孙淑贞

助理工程师

1700000000301170

王守迎

经济师

1800000000300820

张成成

工程师

S011037000110193001303

杨质彬

助理工程师

S011037000110193001335

陈朝晖

助理工程师

1500000000300595

杨超超

助理工程师

S011037000110193001529

李福朋

助理工程师

1800000000300768

孙 瞻

助理工程师

S011011000110203000037